Skloníky


Podél tratí ještě stále bývají vidět na sloupcích tabulky s čísly, někdy červeně psanými. Zdánlivě tajemná čísla jsou skloníky udávající sklonové poměry na trati. Dříve byly skloníky velmi důležité pro obsluhu parního kotle lokomotiv. Topiči se podle nich orientovali při udržování vodního stavu v kotli, což bylo důležité pro bezpečný provoz. U nás jsou ještě na některých místních drahách skloníky podle obrázku A. Mají ramena rovnoběžně s kolejí. Na levém rameni se vyčte, že trať je v délce 701 m v rovině bez sklonu, pak stoupá. Údaje sklonu jsou v promile, tedy zde 0 promile a sklon 10 promile. Na obrázku B je skloník s rameny kolmo ke koleji, aby se údaje daly číst za jízdy. Spodní rameno platí pro opačný směr jízdy. Čísla 500 m, 250 značí, že trať v délce 500 m stoupá v poměru 1:250. Na obrázku C opět levé rameno platí pro opačný směr jízdy a pravé uvádí, že na příštích 1 500 m trať stoupá o 12 promile. Soudobé skloníky mají tvar obdélníkových tabulek s podobnými čísly. I dnes mají význam, neboť se podle nich různými způsoby zajišťují vlaky před nebezpečím samovolného rozjezdu v případech zastavení na volné trati.Comments