Rychlíkové lokomotivy řady 12


Na kopcovitých tratích Rakouska mohou být těžké rychlíky přepravovány jen výkonnými lokomotivami, a tak v letech 1928 až 1936 si tamější dráhy obstaraly veliké stroje řady 214, které patřily v Evropě k největším. Měly uspořádání dvojkolí 1'D 2'. Jejich kotel měl rošt o ploše 4,7 m2, výhřevnou plochu 283 m2, přehřívač páry 78 m2 a tlak páry 1 500 kPa. Parní stroj byl dvojválcový, s vrtáním válců 650 mm a se zdvihem pístů 720 mm. Spřažená kola měla průměr 1 900 mm, hmotnost lokomotivy byla 124 t a z toho adhezní 72 t. Lokomotivy měly tendr pro 10 t uhlí a 29,5 m3 vody: jeho čtyři dvojkolí nebyla ve dvou podvozcích, ale v jediném rámu. Prvních sedm lokomotiv mělo největší rychlost 100 km/h a dalších šest již 120 km/h. Rakouské spolkové dráhy používaly tyto výkonné lokomotivy k přepravě těžkých rychlíků po západní trati mezi Vídní a Salcburkem. Svůj výkon 1 500 kW však lépe využívaly na trati přes Arlberg mezi stanicemi Salcburk a Innsbruck, kde jsou značná a dlouhá stoupání s význačným arlberským tunelem v nadmořské výšce 1 310,9 m. Stavěl se v letech 1880 až 1884 a je dlouhý 10,25 km. Zkušenosti z provozu těchto lokomotiv byly tak dobré, že ještě po roce 1945 prodali Rakušané výkresy posledního stroje 214.13 do Rumunska, kde v jeho výrobě pokračovali.Comments