Lokomotiva číslo 6 998


Zhruba před padesáti lety se na mnoha železnicích světa zkoušelo, jakých lze dosáhnout rychlostí s parními lokomotivami. Tehdy vznikly i známé rekordy, ve Velké Británii v roce 1938 — 201 km. h~1 nebo předtím v roce 1936 v Německu - 200 km.h-1. V dubnu 1938 vyrobila lokomotivka ve Vorošilovgradě (dříve Lugansk) velikou rychlíkovou lokomotivu továrního čísla 6 998, kterou později vybavila proudnicovým pláštěm. Kotel měl výhřevnou plochu 248 m2, přehřívač 119 m2, rošt měřil 7 m2, proto měla lokomotiva mechanický přikladač paliva. Tlak páry byl 1 500 kPa, vrtání dvou válců bylo 670 mm, zdvih pístů 770 mm. Hnací a spřažená kola měla průměr 2 200 mm. Ve zkušebním provozu v lokomotivním depu Slavjansk na Jižní doněcké dráze vozila rychlíky o hmotnosti 850 t a později na Říjnové dráze o hmotnosti 900 t a dosahovala při tom výkonu až 3 400 koní, což je kolem 2 500 kW. Při zkušebních jízdách docílila samotná lokomotiva na úsecích trati Moskva—Leningrad rychlosti až 180 km.h-1. Zajímavý by! plášť lokomotivy, připomínal velkou střelu.Comments