Japonská motorová lokomotiva řady DE 10


Japonské státní dráhy JNR používají na posunu nebo v traťovém provozu na tratích s lehčím svrškem pěti-nápravové motorové lokomotivy řady DE 10. Jsou kapotové, s hmotností na nápravu 13 t. Vznikly spoluprací šesti japonských továren, které se specializují na různé díly a jen jedna z nich lokomotivy montuje. Naftový motor je dvanáctiválcový, přeplňovaný, s vrtáním válců 180 mm a se zdvihem pístů 200 mm. Motor dává výkon 990 kW a jeho výkon se na hnací dvojkoli v obou podvozcích přenáší hydrodynamicky přes tři měniče. Hydrodynamická převodovka má mechanickou redukci, takže s lokomotivou lze jezdit v traťové službě rychlostí nejvýše 85 km/h nebo na posunu rychlostí nejvýše 45 km/h. Hmotnost lokomotivy je 65 t. Pod rámem lokomotivy jsou dva otočné podvozky, třínápravový a dvounápravo-vý. Dvojkolí je pět proto, aby se snížila hmotnost na nápravu, potřebná pro provoz na vedlejších tratích. Neobvyklé pětiápravové uspořádání, zde B'C' nebo u lokomotiv s trakčními motory Bo'Co', není ojedinělé. Například i v Maďarsku existují elektrické lokomotivy s takovým uspořádáním.Comments