Elektrická lokomotiva řady 060 EA


Rumunské státní dráhy zahájily rozsáhlou elektrizaci svého provozu v roce 1965 zavedením jediného systému 25 kV, 50 Hz. Protože Rumunsko nemělo zkušenosti se stavbou lokomotiv vhodného druhu, nakoupilo deset nových lokomotiv ve Švédsku, odkud je dodala známá továrna ASEA. Lokomotivy jsou na dvou třínápravových podvozcích, takže mají uspořádání dvojkolí Co'Co'. Každé dvojkolí má svůj trakční motor, každý o výkonu 600 kW, takže celkový výkon iokomotivy je 5 400 kW. Napětí od sběračů se v lokomotivě transformuje a pak usměrňuje v křemíkových usměrňovačích. Lokomotivy mají kola průměru 1 250 mm, hmotnost 126 t a největší rychlost 120 km/h. Prvních devět lokomotiv řady 060 EA výrobce doplnil desátou, u které zařídil elektrodynamikou brzdu, aby se na dlouhých spádech nemuselo brzdit litinovými špalíky u koi vozů. Kinetickou energii vlaku mění lokomotiva ve svých trakčních motorech v elektrickou a tu pak maří, čili mění v teplo v odpor-nicích Lokomotiva tak brzdí. Tato desátá lokomotiva je řady 060 DB. Sousední Jugoslávie také zakoupila ve Švédsku licenční výrobu podobných lokomotiv ale čtyřnápravových. V posledních letech se jugoslávské železnice dohodly s rumunskými, že si z úsporných důvodů budou vyměňovat svoje joko motivy. Jugoslávie dodá CFR stroje čtyřnápravové a Rumunsko JZ stroje šesti-nápravové.Comments