Doplňky oblečení železničáře


Při své službě železničáři používají i doplňky, nutné hlavně z důvodu bezpečnosti při práci, například na různých překladištích, ve vozových depech, na dezinfekčních kolejích apod. , . „ Na obrázku vidíte tyto doplňky oblečení zelezmearu: 1 — náprsní znak, * — čapka výpravčího ve službě, 3 čapka vlakvedoucího s modrou paskou (ve službě), 4 — čapka vedoucího posunu ve službě s červenou páskou, 5 — ophran-ná přilba (pro posunovače, pracovníky v elektrotechnické službě apod), 6 — výpravka (denní, v noci je to upravená svítilna), 7 — návěstní praporek (užívají se i žluté praporky), 8 - trubka vlakvedoucího (podle předpisu platných od 29.12.1987 se dále nebude používat), 9 — kleště průvodčího. U všech železnic v rámci výcviku vykonávají na některých místech železničářskou službu vojáci. Zůstává jim vojenská uniforma a na nástupištích ve funkci výpravčího je poznáte podle červené čepice výpravčího a výpravky v ruce.Comments