Dobronice


Zřícenina hradu z počátku 14. století. V 16. století goticky přestavěn. Po zrušení řádu jezuitů, kteří jej používali jako letní rezidenci, byl ponechán svému osudu a změnil se ve zříceninu.
Hrad vznikl patrně na počátku 14. století. Od roku 1322 byl sídlem vladyckého rodu, který se po něm psal. V roce 1455 přešel do rukou Rožmberků. Na počátku 16. století byl za pánů ze Rzavého pozdně goticky přestavěn. Roku 1691 se stal majetkem jezuitů, kteří ho do roku 1727 užívali jako letní rezidenci. Po zrušení řádu byl ponechán svému osudu a změnil se ve zříceninu. Dispozice hradu byla dvojdílná. O původní podobě a rozsahu předhradí doposud nic nevíme. V čele jádra se vypíná okrouhlý bergfrit vevázaný do čelní hradby. Již v prvé fázi hrad obsahoval dvě palácové budovy. Jedna se nacházela v nejchráněnější zadní poloze. Druhý, trojprostorový palác ležel při boční straně nad řekou tak, že jeho čelní strana tvořila část čela jádra. Pozdně gotická přestavba byla vedena snahou opatřit starý hrad dostatečným množstvím reprezentativních a pohodlných obytných prostor. Téměř celou západní stranu jádra zaujalo nové křídlo, jehož součástí se stala i místnost zaklenutá sklípkovou klenbou. Rozšířen byl i zadní palác. Rozšíření předního paláce si vynutilo posun čela hradu do šíjového příkopu. Jádro bylo zřejmě od předhradí původně odděleno dvěma příkopy. Na úzké ploše mezi nimi nyní vznikl nový "přední zámek", jehož část byla podsklepena a který v přízemí kromě rozlehlé průjezdní klenuté místnosti obsahoval i rozměrnou roubenou komoru. Dle starých popisů na hradě existovala ještě jedna ve starém paláci. Prvá fáze hradu je pěknou ukázkou rozvíjení bergfritového typu, v tomto případě obohaceného o druhou palácovou stavbu. U pozdně gotické přestavby překvapuje minimální pozornost věnovaná otázkám obrany, která zůstala zcela pasivní a zaostávala výrazně za dobovým standardem.

Hrad je zřícenina tyčící se nad Lužnicí. Navštívit ji můžete celoročně a o prázdninách se můžete pod hradem osvěžit ve stánku s občerstvením a u jezu pod hradem se navíc se dá hezky koupat. Dominantou hradu je již z dálky patrná okrouhlá útočná věž, poskytující obráncům hradu v případě potřeby poslední útočiště. Z obranných důvodů věž byla přístupna pouze po můstku v úrovni prvního patra věže. Kolem hradu vede červeně značená turistická trasa Tábor – Bechyně.

Vstupné 50 Kč (r.2015)

var locs = [ ['Dobronice',49.3392353,14.5006219,1,'http://www.katalpa.cz/atlas/detail/hrady/']]; 749.339235314.5006219Comments